W&H Perfecta 300, 600, 900 tehnički motor

W&H Perfekta 300, 600, 900 tehnički motor

Kompanija W&H proizvodi motore za dentalnu tehniku još od davne 1926 godine stalno poboljšavajući njihove karakteristike, pouzdanost i kvalitet.
U ponudi su 3 modela: Perfecta 300, Perfecta 600 kao i Perfecta 900 koji su dostupni u tri varijante (stona, koleno, nožna). Nove tehnologije su i ovde omogućile da motori budu podesni za obradu svih materijala u dentalnoj tehnici. Sve funkcije su prilagodjene tako da ih korisnik može lako koristiti a koje umnogome olakšavaju rad tehničara.

Tehnički podaci:

Perfecta 300Perfecta 600Perfecta 900
Nasadnici
Nasadnik 5.5 Ncm 1000-40000 o/mindanene
Nasadnik 7.8 Ncm 1000-50000 o/minnedaopciono
Nasadnik 0.7 Ncm 5000-100000 o/minneneda
Motor bez četkicadadada
Korišćenje sa borerom ø 1.6/2.35/3.0 mmne/da/opc.ne/da/opc.da/opc./opc.
Integrisana funkcija „air jet“nedada
Automatski programi Bistable/Speed controlda/neda/dada/da
Smer rotacije ulevo/udesnodadada
Tip modela:
Stoni model, model koleno, nožna varijantada/da/dada/da/dada/da/ne
Kontrolni element (opciono za model nožna varijanta)dadada
E-tip motor sa ISO spojnicom 5.5 Ncm 1000-40000 o/minopciononene