KKD TopDent Polypot

Lonac pod pritiskom za polimerizaciju samostvrdnjavajućih veštačkih masa – nezavisan od vazdušnog pritiska

Prezentacija upotrebe:
https://www.youtube.com/watch?v=utsHz3aLDh8

Ono što ga karakteriše jeste praktična konstrukcija, jednostavno posluživanje kao i apsolutna sigurnost pri upotrebi. Veoma praktičan i mobilan aparat za polimerizaciju svih do sada poznatih vrsta hladnih polimera, do temperature 50°C.

S’ obzirom da je ovaj aparat potpuno nezavisan od strujne mreže i da se ne priključuje na vazduh sa povišenim pritiskom, samim tim se isključuje i najmanja mogućnost nastanka eksplozije.

Radni pritisak (od najviše 2 bar-a) se ručno podešava i to uz pomoć okretanja puža koji će preko poklopca izazvati pritisak na vodu. Temperatura koja je potrebna za polimerizaciju se postiže sipanjem potrebne tople vode.

TopDent Polypot je idealan za radno mesto jednog tehničara i nezamenjiv je u laboratoriji jedne zubotehničke ordinacije. Primenom polimerizacionog pritiska, samostvrdnjavajuće veštačke mase postižu svoju maksimalnu čvrstoću i gustinu a isključuju poroznost i promenu boje.

Aparat je savršen za polimerizaciju hladnopolimerizujućih akrilata za vizile, podlaganje proteza i privremenih kruna (umesto ivomata I bez kompresora).

Visina upotrebnog prostoraCCA 65 mm
Ukupna težina (praznog) aparataCCA 1,3 kg
Temperatura vode50°C
Potrebna vrednost pritiska2 bara
Vreme rada5 do 8 minuta