Zubotehnička oprema – Ostali aparati

Laser pin AX-88

Laser pin AX-88

Detaljnije

Laser pin AX-88a

Laser pin AX-88a

Detaljnije

KKD TopDent Polypot

KKD TopDent Polypot

Aparat za polimerizaciju hladnopolimerizujućih akrilata

Detaljnije...

Aparat za vakumiranje folija JT-18

Aparat za vakumiranje folija JT-18

Detaljnije...

KKD TopDent Polypot (crni)

KKD TopDent Polypot (crni)

Aparat za polimerizaciju hladnopolimerizujućih akrilata

Detaljnije...

Vakuum mikser AX-2000C

Vakuum mikser AX-2000C

Detaljnije

Vakuum mikser AX-2000B

Vakuum mikser AX-2000B

Detaljnije

Eko box EM-BX1

Eko box EM-BX1

Detaljnije

Polimerizator AX-PT1

Polimerizator AX-PT1

Detaljnije

Vakuum former AX-KZ

Vakuum former AX-KZ

Detaljnije

Hidrodinamična presa AX-HMP1

Hidrodinamična presa AX-HMP1

Detaljnije

Paročistač AX-SCA

Paročistač AX-SCA

Detaljnije

Paročistač AX-SCB

Paročistač AX-SCB

Detaljnije