W&H mikromotor vazdušni AM-25 L RM

W&H mikromotor vazdušni AM-25 L RM

Tehnički podaci:

– sa LED svetlom
– unutrašnje hladjenje
– brzina pri 2.5 bara: 5000 – 20000 o/min
– brzina pri 3.0 bara: 5000 – 25000 o/min
– snaga: 20 W
– težina 77 gr
– izbor konekcije: (RM) Midwest sa 4 rupe
(BC) Borden sa 2(3) rupe
– smer rotacije: ulevo/udesno