Stomatološka oprema – Kolenjaci i nasadnici

W&H kolenjak plavi Alegra WE-56 bez svetla i hladjenja

W&H kolenjak plavi Alegra WE-56 bez svetla i hladjenja

Detaljnije

W&H kolenjak plavi Alegra WE-56 LED G sa generatorom

W&H kolenjak plavi Alegra WE-56 LED G sa generatorom

Detaljnije

W&H kolenjak zeleni Alegra WE-66 bez svetla i hladjenja

W&H kolenjak zeleni Alegra WE-66 bez svetla i hladjenja

Detaljnije

W&H kolenjak zeleni Alegra WE-66 LED G sa generatorom

W&H kolenjak zeleni Alegra WE-66 LED G sa generatorom

Detaljnije

W&H kolenjak crveni Alegra WE-99 LED G sa generatorom

W&H kolenjak crveni Alegra WE-99 LED G sa generatorom

Detaljnije

W&H kolenjak plavi Synea Fusion WG-56 LT sa svetlom i hladjenjem

W&H kolenjak plavi Synea Fusion WG-56 LT sa svetlom i hladjenjem

Detaljnije

W&H kolenjak zeleni Synea Fusion WG-66 LT sa svetlom i hladjenjem

W&H kolenjak zeleni Synea Fusion WG-66 LT sa svetlom i hladjenjem

Detaljnije

W&H kolenjak crveni Synea Fusion WG-99 A sa unutrašnjim hladjenjem

W&H kolenjak crveni Synea Fusion WG-99 A sa unutrašnjim hladjenjem

Detaljnije

W&H kolenjak crveni Synea Fusion WG-99 LT sa svetlom i hladjenjem

W&H kolenjak crveni Synea Fusion WG-99 LT sa svetlom i hladjenjem

Detaljnije

W&H kolenjak plavi Synea Vision WK-56 LT sa svetlom i hladjenjem

W&H kolenjak plavi Synea Vision WK-56 LT sa svetlom i hladjenjem

Detaljnije

W&H kolenjak zeleni Synea Vision WK-66 LT sa svetlom i hladjenjem

W&H kolenjak zeleni Synea Vision WK-66 LT sa svetlom i hladjenjem

Detaljnije

W&H kolenjak crveni Synea Vision WK-99 LT sa svetlom i hladjenjem

W&H kolenjak crveni Synea Vision WK-99 LT sa svetlom i hladjenjem

Detaljnije

W&H nasadnik Alegra HE-43 bez svetla i hladjenja

W&H nasadnik Alegra HE-43 bez svetla i hladjenja

Detaljnije

W&H nasadnik Synea Fusion HG-43 A sa unutrašnjim hladjenjem

W&H nasadnik Synea Fusion HG-43 A sa unutrašnjim hladjenjem

Detaljnije

W&H nasadnik Synea Vision HK-43 LT sa svetlom i hladjenjem

W&H nasadnik Synea Vision HK-43 LT sa svetlom i hladjenjem

Detaljnije